• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Sun Mar 3 2019
Pradosham Dates
Year: 2018-2019     Samvatsaram: Vilambi     Thithi: Trayodasi  
S. No. Dates Day Ayanam Rithu Masam Paksham Vasaram Nakshatram Trayodasi Thithi Timing
463 Mar 3 2019 Sunday Utharayane Shishira Kumbha Krishna Bhanu Sravana 03-Mar-19 04:08 pm (Evening) to 04-Mar-19 06:02 pm (Evening)
Vilambi VARSHA MAHASHIVARATHRI FALLS ON Mon Mar 4 2019 SHIVARATRI POOJA 04-Mar-2019 06:02 pm (Evening) to 05-Mar-19 08:06 pm (Evening)
464 Mar 18 2019 Monday Utharayane Shishira Meena Shukla Indhu Aashresha 18-Mar-19 02:47 pm (Afternoon) to 19-Mar-19 12:24 pm (Afternoon)
465 Apr 2 2019 Tuesday Utharayane Shishira Meena Krishna Bhouma Shathabhishag 02-Apr-19 10:14 am (Morning) to 03-Apr-19 12:01 Noon