• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Thu Dec 20 2018
Pradosham Dates
Year: 2018-2019     Samvatsaram: Vilambi     Thithi: Trayodasi  
S. No. Dates Day Ayanam Rithu Masam Paksham Vasaram Nakshatram Trayodasi Thithi Timing
458 Dec 20 2018 Thursday Dhakshinayane Hemantha Dhanur Shukla Guru Krithigaa 20-Dec-18 03.24 am (Early Morning) to 21-Dec-18 03.16 am (Early Morning)
459 Jan 3 2019 Thursday Dhakshinayane Hemantha Dhanur Krishna Guru Jyeshta Full 24 Hours
460 Jan 18 2019 Friday Utharayane Hemantha Makara Shukla Brigu Mrigasheero 18-Jan-19 17:38 pm (Evening) to 19-Jan-19 03:55 pm (Evening)
461 Feb 2 2019 Saturday Utharayane Hemantha Makara Krishna Sthira Poorvashada 01-Feb-19 09:43 pm (Night) to 02-Feb-19 11:11 pm (Night)
462 Feb 17 2019 Sunday Utharayane Shishira Kumbha Shukla Bhanu Pushya 17-Feb-19 05:03 am (Morning) to 18-Feb-19 02:51 am (Early Morning)
463 Mar 3 2019 Sunday Utharayane Shishira Kumbha Krishna Bhanu Sravana 03-Mar-19 04:08 pm (Evening) to 04-Mar-19 06:02 pm (Evening)
Vilambi VARSHA MAHASHIVARATHRI FALLS ON Mon Mar 4 2019 SHIVARATRI POOJA 04-Mar-2019 06:02 pm (Evening) to 05-Mar-19 08:06 pm (Evening)
464 Mar 18 2019 Monday Utharayane Shishira Meena Shukla Indhu Aashresha 18-Mar-19 02:47 pm (Afternoon) to 19-Mar-19 12:24 pm (Afternoon)
465 Apr 2 2019 Tuesday Utharayane Shishira Meena Krishna Bhouma Shathabhishag 02-Apr-19 10:14 am (Morning) to 03-Apr-19 12:01 Noon